Info@meerstadt-zc.nl Klantenservice: 088 - 77 50 100

Klachtenportaal

Ergens niet tevreden over?

Meerstadt Zorgcentrum is belangeloos in het leven geroepen voor hen die met spoed zorg nodig hadden, maar niet over de benodigde middelen of informatie beschikten. Daarom ligt de focus bij Meerstadt nog altijd op de wensen en behoeften van de zorgontvanger en zullen wij ook in uitzonderlijke of beknelde situaties altijd de tijd nemen om mee te denken met de cliënt.

Toch kan het voorkomen dat u in de praktijk aanloopt tegen ontevredenheid. Om dit zo spoedig en bevredigend mogelijk op te kunnen lossen zijn er verschillende stappen die u kunt ondernemen. Met de klacht, de doorlopen procedure en de oplossing kan Meerstadt ZC vervolgens verbeteringen doorvoeren in de zorgverlening en organisatie. Zo hopen wij u in de toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn.

  1. Bespreek het probleem met de betrokken medewerker.
  2. Vul het online klachtenformulier in.
  3. Neem een vertrouwenspersoon in de arm.
  1. Stuur een brief aan de locatiemanager of de directie.
  1. Indien u er met voorgaande partijen niet uitkomt, kunt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris inschakelen.
  2. Bent u het oneens met alle voorgaande oplossingen en uitspraken, dan kunt u de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg inschakelen.

Een gesprek aangaan

Voor zowel de cliënt als de zorgaanbieder is het bestaan van onvrede of een klacht ingrijpend. De nadruk ligt daarom op laagdrempelige en informele klachtoplossing. Heeft u een klacht of loopt u ergens tegenaan, dan kunt u dit altijd met de betrokken medewerker of diens teamleider bespreken. Zij zullen proberen om samen met u tot een passende oplossing te komen en zo nodig informatie te bieden over bestaande procedures. Het bespreekbaar maken van uw onvrede met het zorgcentrum is de snelste en minst ingrijpende manier om samen tot een gewenst resultaat te komen.

Het online klachtenformulier invullen

Uiteraard hoeft u een knelpunt niet per se ter plekke aan te kaarten. Indien gewenst kunt u online een klacht indienen. Dit kunt u doen door op de volgende link te klikken en het ingevulde formulier te verzenden. Meerstadt Zorgcentrum zal vervolgens de klacht onderzoeken en schriftelijk of indien gewenst telefonisch contact met u opnemen binnen 2 werkdagen.

Uw vertrouwenspersoon

Soms is het fijn om problemen kwijt te kunnen bij iemand die met vertrouwelijke informatie om kan gaan. In zo’n geval kan een vertrouwenspersoon een luisterend oor bieden en op een laagdrempelige wijze uw klacht met u doorlopen. Vaak resulteert dit al gauw in een fijnere gemoedstoestand, door de rustgevende wijze van benadering en advisering. Deze stap kunt u dan ook inzetten, nog voor het nemen van meer zwaarwegende stappen. Dit kunt u doen indien u graag op een voor u weinig ingrijpende en tijdrovende wijze gehoord en bijgestaan wilt worden. Een vertrouwenspersoon heeft bovendien geheimhoudingsplicht.

De contactgegevens van uw vertrouwenspersoon kunt u vinden op het voorblad van uw zorgmap. U kunt uiteraard ook kosteloos bellen naar 088 – 77 50 100 om de contactgegevens te bemachtigen.

Stuur een brief aan de locatiemanager of de directie

Naarmate de ernst van een klacht of knelpunt oploopt, kan het schriftelijk voorleggen van uw situatie aan een hogere verantwoordelijke een oplossing bieden. Door te bellen naar de klantenservice kunt u eenvoudig verder worden geholpen met het uitvoeren van deze stap.

De klachtenfunctionaris

Indien gesprekken met een medewerker of teamleider u niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd, kan de klachtenfunctionaris fungeren als houvast en desgewenst als bemiddelaar tussen u en het zorgcentrum. U wordt dan ondersteund in het verwoorden van uw onvrede, bijgestaan tijdens oplossingsgesprekken en geadviseerd over de mogelijkheden in uw situatie. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en onpartijdig ten opzichte van zowel de zorgaanbieder als de cliënt.

U kunt kosteloos bellen naar 088 – 77 50 100 om de contactgegevens te bemachtigen. Uw klacht wordt vervolgens op korte termijn door de klachtenfunctionaris in behandeling genomen.

De Geschillencommissie

Wanneer een gesprek met de klachtenfunctionaris niet tot een oplossing leidt, is er een alternatief: de onafhankelijke geschillencommissie. De uitspraak van deze partij is bindend. Uitingen van onvrede dienen echter eerst (eventueel ondersteund door de vertrouwenspersoon of klachtenfunctionaris) voorgelegd te worden aan het zorgcentrum. Hierna kan indien nodig de klachtenprocedure voor de geschillencommissie worden gestart.

Wachttijd klachtenprocedure

Ontevredenheid nemen wij erg serieus. Elk aandachtspunt wordt met de beste bedoelingen geanalyseerd, aangepakt en slim ingezet ter verbetering. Wij zijn er dan ook trots op dat de meeste klachten nog vóór de bemiddelingsfase naar tevredenheid afgehandeld worden. Een onderbouwde uitspraak over een klacht zal altijd binnen 6 weken plaatsvinden, met indien nodig een verlenging van 4 weken. Het gewenste eindscenario voor beide partijen is dat de klacht dan naar tevredenheid is opgelost.