Info@meerstadt-zc.nl Klantenservice: 088 - 77 50 100

Zorgverzekering in 2018

Prinsjesdag: belangrijkste veranderingen zorgverzekering in 2018

PrinsjesdagTijdens Prinsjesdag zijn de belangrijkste wijzigingen voor de zorgverzekering in 2018 bekend gemaakt. Er vinden veranderingen plaats in de nominale zorgpremie, de zorgtoeslag en de inkomensafhankelijke bijdrage. Ook het basispakket wordt op een aantal punten gewijzigd. Ga je er op voor- of achteruit in 2018?

In elk geval is duidelijk dat veel Nederlanders het volgend jaar gaan voelen in hun portemonnee: de zorgpremie stijgt met 6 euro per maand en het eigen risico gaat niet omlaag. Ook de inkomensafhankelijke bijdrage voor zowel werknemers, als zelfstandigen en gepensioneerden gaat omhoog. Daar tegenover staat dat de zorgtoeslag stijgt voor de laagste inkomens.

 

Infographic (zorg in 2018)

In de onderstaande infographic worden de belangrijkste wijzigingen voor de zorgverzekering voor 2018 visueel in kaart gebracht.

Zorgverzekering 2018 infographic

 

Zorgkosten

In de begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport staat dat de overheid in 2018 4,2 miljard meer uitgeeft aan de gezondheidszorg. De zorgkosten per volwassene stijgen daardoor van 5.515 euro naar 5721 euro per jaar. Hieronder een schematisch overzicht van de begrotingen voor 2017 en 2018 per verzekerde.

Zorgkosten per volwassene in 2018

De bruto-zorguitgaven (Budgettair Kader Zorg) stijgen van 73,5 miljard in 2017 naar 77,7 miljard in 2018.

 

Verpleeghuiszorg

Verpleeghuizen krijgen er de komende vier jaar 130 miljoen euro extra bij. Het geld is bedoeld om meer personeel te werven en bestaand personeel om te scholen of op te leiden. Het bedrag komt bovenop het bedrag dat staatssecretaris Van Rijn eerder al naar buiten bracht: jaarlijks 435 miljoen euro.

 

Zorgpremie

De nominale zorgpremie gaat volgend jaar met 72 euro stijgen. Dat komt neer op 6 euro per verzekerde per maand. De kabinet raamt de premie bij verzekeraars in 2018 op 113,50 euro per maand.

De stijging heeft vier kernoorzaken:

  • Een financiële tegenvaller in de begroting van verzekeraars in het jaar 2016
  • Overheveling van AWBZ-taken naar de basisverzekering. Met deze transitie, die in 2015 is begonnen, is een bedrag van 100 euro per verzekerde gemoeid, die evenredig wordt verspreid over vijf jaar.
  • Een financiële investering die nodig is om zorginstellingen binnen de langdurige zorg te behoeden voor faillissement
  • Inflatie

Nominale premie 2018

De nominale rekenpremie die overheid bekendmaakte is alleen richtlijn voor zorgverzekeraars. Zij bepalen uiteindelijk zelf in hoeverre de premies van hun verzekeringen omhoog gaan. DSW is traditiegetrouw de eerste zorgverzekeraar die de premie voor het volgende jaar bekend maakt.

Zorgverzekeraars hebben in het verleden vaak hun financiële reserves gebruikt om de premiestijging kunstmatig beperkt te houden. Maar omdat juist deze reserves leeg raken is dat niet meer mogelijk. De vraag is dan ook of de richtlijn (lees: 72 euro per verzekerde) haalbaar is en dat de premie niet nog verder omhoog gaat.

 

Eigen risico

Het eigen risico blijft in 2018 toch gelijk op 385 euro. Eerder werd gesproken van een toename naar 400 euro, maar dit werd een dag na Prinsjesdag ontkracht door formateur Gerrit Zalm.

Eigen risico zorgverzekering blijft toch gelijk in 2018

Toch is een eigen risico van 385 euro opvallend, aangezien de meeste partijen tijdens de verkiezingen nog voor een verlaging of afschaffing van het eigen risico waren.

Het verlagen van het eigen risico kost veel te veel geld. Geld dat er niet is. Het eigen risico blijft daarom gelijk. Daardoor wordt de zorg duurder en dat geld moet ergens vandaan komen.

Verder stijgen de kosten in de zorg onder meer door vergrijzing (men wordt steeds ouder), maar ook door veel dure medicijnen die beschikbaar komen voor de patiënt. Er zijn inmiddels medicijnen op de markt die meer dan 100.000 euro per patiënt per jaar kosten.

Heteigen risicogeldt voor de meeste zorgvormen die vanuit de basisverzekering worden vergoed.

 

Zorgtoeslag

Voor iedereen die zorgtoeslag ontvangt, is er vooral goed nieuws. Een koopkrachtmaatregel van het kabinet zorgt er namelijk voor dat de minima er tot 131 euro zorgtoeslag per persoon bij krijgen. Voor meerpersoonshuishoudens is dat zelfs 194 euro. Het eerste deel (65 euro) van de eerder genoemde 131 euro is om de hogere premie te compenseren. Het tweede deel is de koopkrachtmaatregel van het kabinet.

Aan de andere kant middeninkomens en mensen die net geen zorgtoeslag ontvangen, schieten niets op met deze maatregelen, want zij komen niet in aanmerking voor zorgtoeslag.

Eind november, nadat zorgverzekeraars hun premies bekend maken, worden de definitieve toeslagen per inkomensgroep bekend gemaakt.

 

Basispakket

De basisverzekering wordt in 2018 op een aantal punten uitgebreid of gewijzigd. Deze zijn eigenlijk volledig in het voordeel van de verzekerde:

  • 12 behandelingen fysiotherapie/oefentherapie voor patiënten met artrose aan de heup- en kniegewrichten.
  • Vergoeding voor zittend ziekenvervoer voor oncologie patiënten die behandeld worden met immuuntherapie.
  • Vergoeding voor verzorging aan minderjarigen (zoals hulp bij wassen en innemen medicatie) die samenhangt met geneeskundige zorg.
  • Nieuwe geneesmiddelen, bijvoorbeeld ter behandelingen van borstkanker, darmverstoppingen en hepatitis C.

Verder is bekend dat de subsidieregeling voor de NIPT doorloopt tot begin 2019. Vanaf dat moment wordt tevens bepaald of de NIPT wordt opgenomen in het basispakket.

 

Inkomensafhankelijke bijdrage

Een aanzienlijk deel van de zorgkosten wordt betaald middels inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet langdurige zorg (Wlz). Dit zijn premies die op het inkomen van werknemers worden ingehouden. ZZP’s en bedrijven betalen deze premie ‘handmatig’ bij de aangifte inkomstenbelasting.

Soort Percentage van inkomen
Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw: werknemers  6,90
Inkomensafhankelijke bijdrage Wlz: werknemers  9,65
Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw: werkgevers  5,65
Inkomensafhankelijke bijdrage Wlz: werkgevers  9,65

 

Grensinkomens

De hoogte van de grensinkomens voor de inkomensafhankelijke bijdragen in 2018 zijn nog niet bekend. Actuele informatie wordt hier gepubliceerd.

 

Vergelijken

Het kabinet heeft tot slot de deadline voor het bekend maken van de premies een week naar voren geschoven. Zorgverzekeraar moeten de polisvoorwaarden nu uiterlijk 12 november onthuld hebben. Je zorgverzekering vergelijken kan dus voor 2018 een week langer. Als je dit doet doet voor 31 december middernacht wordt je huidige zorgverzekering automatisch voor je opgezegd.

Wanneer je zelf voor de jaarwisseling opzegt, dan heb je tot aan 31 januari om een nieuwe zorgpolis uit te kiezen.